Reservar cita

QUESTIONARI PER RESERVAR CITA

Per tal de millorar l’atenció i avançar l’estudi de la seva renda, preguem ens contesti aquestes breus preguntes.

1) Es tracta d’una declaració individual o conjunta?

2) Es vostè autònom o treballador assalariat?

3) L’ha fet l’any anterior?

4) Família nombrosa?

5) Ha estat en ERTE durant l’any?

6) Has rebut alguna ajuda o subvenció?

7) Té en l’actualitat l’hipoteca vigent?

Durant el 2022 ha efectuat alguna de les següents operacions

Escull una data i hora que li vindria bé