Reservar cita

QUESTIONARI PER RESERVAR CITA

Per tal de millorar l’atenció i avançar l’estudi de la seva renda, preguem ens contesti aquestes breus preguntes.

1) Es tracta d’una declaració individual o conjunta?

2) Es vostè autònom o treballador assalariat?

3)L’ha fet l’any anterior?

4) Família nombrosa?

5) Té en l’actualitat hipoteca vigent?

6) Durant el 2017 ha efectuat alguna de les següents operacions

Escull una data i hora que li vindria bé