Bloc

Passsos a seguir per crear una Societat Limitada

Recentment has tingut una bona idea de negoci i t’agradaria portar-la a terme, però et fa por el pensar en tots els tràmits, sobretot burocràtics, que has de dur a terme per iniciar la teva empresa.

En aquest article trobaràs de forma resumida els passos que has de seguir per crear la teva societat limitada i et donaràs compte que és més senzill del que pensaves..

Pas 1: Registrar el nom de l’empresa

El primer pas que has de fer és pensar en cinc possibles noms per a la teva empresa. A continuació ens dirigirem al Registre Mercantil Central (www.rmc.es) i demanarem el certificat negatiu de denominació social. Aquest document acredita que el nom que hem escollit per a la societat no coincideix amb el de cap societat existent. Aquest tràmit té un cost al voltant de 20 €.

Per a l’elecció de noms recomano buscar un nom original i compost per diverses paraules, ja que a causa del gran nombre de empreses avui en dia registrades, pots fàcilment repetir nom i haver de tornar a repetir el tràmit de sol·licitar 5 nous noms.

Una vegada hem rebut el certificat, el nom escollit se’ns reservarà durant sis mesos, encara que només serà vàlid tres mesos fins al seu registre davant el notari.

Pas 2: Obrir un compte bancari a nom de l’empresa

El següent pas, és obrir el compte bancari a nom de l’empresa que anem a constituir i dipositar el capital mínim inicial de 3.000 €. D’aquesta manera, el banc ens lliurarà el document de Certificació bancària de l’aportació dinerària al capital social que posteriorment haurem de presentar al notari.


No es podrà disposar dels diners per a la seva activitat, fins que presentem al banc l’alta en Hisenda i les escriptures amb el segell que valida que han estat entrades al Registre Mercantil.

Pas 3: Redacció Estatuts Socials

Aquest pas, ho explico de forma ràpida ja que normalment s’encarrega aquesta tasca a un advocat o directament al notari, donada la complexitat de la tasca.


La redacció dels Estatuts Socials són el conjunt de normes que regiran en l’empresa per la seva organització i funcionament i que s’incorporaran a l’escriptura de constitució. Per a la seva correcta validesa, els estatuts han de contenir un mínim d’elements que es determinen en l’Art. 23 de la Llei de Societats de Capital

Aquests elements són:
• Denominació Social
• Objecte social
• Domicili social
• Capital social
• Data tancament exercici
• Distribució participacions
• Sistema administració

Pas 4: Escriptura pública de Constitució

És l’hora d’acudir a la notaria. Aquest tràmit és el que genera un cost més elevat, generalment un percentatge sobre el capital escripturat. Per poder crear l’escriptura pública de constitució haurem de presentar el dia de la signatura


1. Estatuts Socials de la Societat.
2. Certificació negativa del registre mercantil central (original).
3. Certificació bancària de l’aportació dinerària al Capital Social.
4. D.N.I. original de cada un dels socis fundadors.
5. Declaració d’inversions exteriors (si algun dels socis és estranger).

Pas 5: Liquidació Impost ITP

La constitució de societats és una operació exempta en l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Doncs el 3 de desembre es va aprovar el Reial Decret Llei 13/2010, i van quedar exemptes d’ITP i AJD, les constitucions de societats entre altres operatives en la modalitat d’operacions societàries.

Pas 6: Sol·licitar NIF Provisional a Hisenda

És l’hora d’anar a Hisenda a sol·licitar el nostre NIF. Ho hem de fer dins el mes següent a la data de constitució. Per a això haurem de presentar els següents documents

 • Model 036: Declaració censal
 • Còpia de la escriptura pública
 • Certificació de la inscripción en un Registre Públic, quan escaigui (per la sol·licitud del NIF definitiu)

El procediment per sol·licitar el NIF (Número identificació fiscal) és senzill. Hem de demanar primer el NIF provisional


Hem d’omplir i presentar telemàticament la declaració censal d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036). Aquesta presentació, s’haurà de fer abans d’iniciar qualsevol lliurament o prestació de serveis de la seva activitat i abans de contractar personal laboral.


El NIF serà provisional mentre no aportem en un termini d’un mes, còpia de l’escriptura pública, així com la certificació d’inscripció en el Registre Mercantil.

Encara que, mitjançant conveni entre l’Agència Tributària i els notaris es facilita a les persones jurídiques i entitats sense personalitat a l’obtenció de NIF provisional en el moment de l’atorgament de l’escriptura pública o document fefaent de constitució, prèvia presentació del model 036, i de NIF definitiu, quan es procedeixi a la seva inscripció registral.

Pas 7: Inscripció en el Registre Mercantil

A la província on radiqui el nostre domicili social, hem d’acudir al Registre Mercantil corresponent. Per al correcte registre de l’escriptura de constitució hem de presentar la següent documentació:

 • Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat.
 • Certificació negativa de denominació social
 • Document acreditatiu d’haver liquidat l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Còpia del N.I.F Provisional.

 

 

Pas 8: Obtenció NIF Definitivo

I finalment per sol·licitar el NIF definitiu haurem de tornar a presentar el model 036, en què farem constar les modificacions produïdes respecte de les dades consignades en la declaració de sol·licitud de NIF provisional que no hagin estat comunicades a Hisenda. També aportarem la documentació pendent (Còpia escriptura i certificat inscripció registre mercantil.

Un cop completats els passos exposats al bloc, és hora  de realitzar els tràmits amb la Seguretat Social (alta Autònom, alta treballadors) i tràmits amb Ajuntaments per exemple la petició de llicència de la teva activitat.

Espero que aquest “post” us hagi aclarit el procediment para constituir una societat limitada. En MFJ Assessoria Empresarial estem a la vostra disposició per ajudar-vos i assessorar-vos de la millor manera si teniu pensat muntar el vostre negoci.

 

 

 

 


 • Categoria

 • Arxius

 • Calendari

  abril 2021
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  « març    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930