Bloc

La jubilació i la jubilació anticipada

La finalitat d’aquest article és conèixer el procediment i requisits per accedir a la jubilació i conèixer les diferències entre dues figures que acostumem a relacionar, la prejubilació i la jubilació anticipada. D’aquesta manera podreu conèixer quin és més favorable en cada cas particular, i optar per una opció o per l’altra.

1.Preámbul:

Com sabem La Llei 21/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social introdueix a partir de l’1 de gener de 2013, importants variacions en tema de jubilació, com és el cas de l’edat mínima d’accés, càlcul de la base reguladora o l’escala de percentatges aplicable. No obstant això, comptem amb un llarg període transitori perquè el canvi no sigui tan dràstic i hi hagi una bona adaptació

Finalment, destacar la Llei 23/2012, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i d’índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social, vincula l’import de les pensions de jubilació del sistema de la Seguretat Social a la evolució de l’esperança de vida dels pensionistes, tot i que s’aplicarà a les pensions de jubilació que es facin efectives a partir l’1 de gener del 2019.

Encara que, una vegada comentat el del paràgraf anterior, se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació vigents abans del 2 d’agost de2011, a les pensions de jubilació que es causin abans d’1 de gener del 2016

2.Pre jubilació

La prejubilació és un simple acord particular entre empresari i treballador que no està regulat per la Seguretat Social, com en el cas de la jubilació anticipada. En aquest cas no hi ha una edat legal per poder pre-jubilar-se, encara que si hi ha requisits a complir. En aquests casos, en les pimes, majoritàriament no hi ha empreses que tinguin plans de pre-jubilació i les empreses no estan obligades d’oferir-lo ni acceptar la pre-jubilació. Ja que repeteixo es tracta d’un pacte i ha d’existir mutu acord.

En general, és que grans empreses ofereixin als treballadors que s’acosten a l’edat de jubilació la possibilitat de prejubilar-se, aquesta etapa dura des del moment en què tots dos cessen la relació laboral i signen un pacte de prejubilació fins que el treballador arriba a la edat de jubilació, moment en què passa a ser jubilat i depèn del sistema públic de la seguretat social.

Pel que fa a la retribució, s’associa a un acomiadament pròpiament. El treballador percebrà una indemnització. El més habitual és pactar un esquema en què es mantingui aproximadament un70-80% del salari brut del treballador, depenent de la durada del període de prejubilació.

Durant aquest període el treballador seguirà cotitzant a la Seguretat Social i l’empresa li pagarà la part proporcional acordada del sou. És a dir, mentre el treballador cobra l’atur se segueix cotitzant, ja que les prejubilacions han de subscriure un conveni especial entre treballador i seguretat social, mitjançant el qual el treballador cotitza des del moment en què li cessen del treball.

.

3. Jubilació i Jubilació Anticipada

Com ja sabem per accedir a la jubilació en l’actualitat hem de:

 • Estar afiliats en alta o assimilat
 • Complir
  • 67 anys d’edat.
  • 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització (no pagues extres)
   • Això es farà de forma transitòria en 15 anys fins el 2027.
    • Pel que va començar el 2013 exigint un mínim de 35 anys i 3 mesos, i cada any augmentés 3 mesos el mínim, així per exemple en 2014 s’exigia 35 anys i 6 mesos fins a arribar a 38 anys i 3 mesos en 2025.
    • En coherència amb això, els que acreditin un període inferior a l’exigit per a accedir, se’ls veurà incrementada l’actual edat mínima en un mes més durant cada any posterior.
     • P.E: Si el 2014 no arribes al que s’exigeix ??35 anys i 6 mesos, la teva edat mínima per accedir serà de 65 anys i 2 mesos.
   • Llavors per el 2017
2017 36 anys i 3 mesos més 65 anys
Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos

 

Es podrà accedir a una edat anterior en els següents casos per als que estiguin en situació d’alta o alta assimilada.

 • Jubilació a partir dels 60 anys dels treballadors que hagin tingut la condició de mutualistes en alguna Mutualitat Laboral per compte aliè abans d’1 de gener de de 1967.
 • Jubilació anticipada derivada del cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador.
 • Accés a la jubilació anticipada per voluntat del interessat. En aquest apartat hem centraré més, ja que és el cas més comú de jubilació anticipada.
  • Requisits
   • Tenir complerta una edat inferior a 2 anys, com a màxim, a l’edat que en cada cas sigui aplicable (art.205.1 a) i disp. Transf. 7 de la LGSS) sense coeficients reductors.
   • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys, sense tenir en compte la part proporcional de pagues extres
   • Tenir un període mínim de cotització de 15 anys, dels quals almenys 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 immediatament anteriors a aquest moment.
   • Que l’import de la pensió a percebre resulti superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar en complir els 65 anys d’edat.
  • Reduccions de la pensió: en accedir a la prestació de forma primerenca ha d’haver una reducció per cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, li falta al treballador per complir l’edat legal de jubilació.
   • 2% per trimestre amb menys i 38 anys i 6 mesos cotitzats
   • 1,875% per trimestre amb 38 anys i 6 mesos cotitzats o més, i menys de 41 anys i 6 mesos.
   • 1,75% per trimestre, amb 41 anys i 6 mesos o més, i menys de 44 anys i 6 mesos.
   • 1,625% per trimestre, amb 44 anys i 6 mesos més cotitzats.

 

El tema de la jubilació és molt extens, podríem redactar més pàgines parlant dels tràmits, càlcul base reguladora, quantia pensió, etc … Però ens hem centrat en tingueu una idea bàsica de les possibilitats que existeixen i els seus requisits generals. També hi ha la jubilació parcial.

Per a més informació o consultes sobre un cas particular, poseu-vos en contacte amb el meu despatx i l’assessorarem i tramitarem la seva jubilació


SIALP – Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini

En l’actualitat, ha guanyat protagonisme la preocupació per poder estalviar a llarg termini i a la vegada que els teus estalvis generin un bon rendiment. Som conscients de la dificultat de poder tenir un estalvis, sempre apareixen imprevistos o despeses extres, però es qüestió de proposar-s’ho.

Per exemple, us presentem un producte SIALP (Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini). Imagineu-vos que teniu pensat en un termini de 5 a 10 anys comprar un immoble, una de les inversions més importants de la teva vida, pel que necessitareu un coixí per poder dur a terme l’operativa. Aquest producte està pensat per aquest tipus de situacions, el SIALP és una inversió que estimula l’estalvi a llarg termini. T’ofereix els millors avantatges fiscals como l’exempció en IRPF i una flexibilitat i adaptació al teu plà d’estalvi depenent de la teva situació econòmica a cada moment.

Característiques SIALP

[+] Veure post complet


PRÉSTECS ENTRE PARTICULARS – ASPECTES RELLEVANTS

Avui parlarem dels préstecs entre particulars tant a nivell fiscal com mercantil, ja que és una operació que en els últims anys ha guanyat protagonisme, a causa de les situacions derivades de les institucions financeres.

Pel que, plantegem-la situació. Un familiar necessita diners per completar el pagament de l’adquisició del seu habitatge, per la qual cosa ens demana que li deixem aquesta quantitat de diners. L’esmentada quantitat que serà retornada en el termini que establim les dues parts.

Vull posar especial atenció en la paraula préstec, són diners que es retorna. Ja que en el cas que sigui una donació cal tributar per l’Impost de Transmissions Patrimonials que en el cas de ser donació entre familiars de grup I i ??II tributaria un 5%. És aquí on molta gent intenta amagar donacions en forma de préstecs gratuïts per evitar la tributació per Impost de Transmissions Patrimonials i acollir-se a l’exempció del préstec. La gratuïtat s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret, segons disposa l’art.106 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). Pel que el contribuent ha d’aportar la prova que podrà ser admesa o no pels òrgans de gestió i inspecció de l’administració tributària.

A continuació especificarem com s’ha de dur a terme el préstec perquè quedi perfectament constituït davant l’Agència Tributària i evitar problemes.

[+] Veure post complet


Novetats 2018 per autònoms

El nou any ja es aquí i amb ell la Llei de reformes urgents del treballador autònom amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2018. La llei aprovada el passat octubre conté novetats en matèria de cotització, fiscalitat, drets laborals o de contractació y despeses deduïbles.

De manera que mitjançant aquest post, os resumiré i esquematitzaré els canvis més rellevants per que els tingueu presents i per a qualsevol dubte us podeu dirigir a nosaltres per ampliar la vostra consulta. .

NOVETATS 2018

[+] Veure post complet


BON NADAL!

MFJ Asssessoria us desitja molt bon nadal i bones festes.


 • Categoria

 • Arxius

 • Calendari

  abril 2021
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  « març    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930